Dąbie sp. z o.o.
replace
Podmenu
Filie
Od 1 czerwca 2012 r. rozpoczęła działalność

FILIA
NZOZ „Centrum Zdrowia i Profilaktyki DĄBIE”

zlokalizowana w Krakowie przy ul. Długiej 38
I piętro, gabinet 109


zapraszamy
Szanownych Państwa
do korzystania z usług medycznych w ramach umowy z NFZ w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w:
  • Poradni Lekarza Rodzinnego
  • Poradni Dziecka Chorego

Jak zostać naszym pacjentem POZ?
  1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Formularz deklaracji można otrzymać rejestracji NZOZ lub pobrać na stronie www NFZ.
  3. Na formularzach wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ), dlatego też nie można przesłać ich faksem ani drogą elektroniczną.
REJESTRACJA – czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 18.00
osobiście lub telefonicznie (012)-414-11-51

GODZINY PRZYJĘĆ:

LEK. MED. DARIUSZ PASTERNAK
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Poniedziałek
16.00 – 18.00